Att ta körkort

Körkortstillståndet är ett bevis som vittnar om att du får övningsköra. Det krävs för samtliga behörigheter utom för moped Klass II och B96 (utökat B)

Körkortstillståndet måste vara godkänt till din 1:a körlektion, det räcker inte med att bara skickat in ansökan. Handläggningstiderna varierar beroende på bl a årstid, men även till dina svar på hälsodeklarationen. Vid medicinering eller sjukdom så kan handläggningstiden påverkas, likväl om det finns någon brottshistorik.

Ansökningar behandlas ej förrän kompletterande intyg/dokument samt betalning inkommit till Transportstyrelsen. Anvisningar och information framgår tydligt.

Ring, mejla eller kom förbi på trafikskolan så hjälper vi till med information och bokning. När du kör första lektionen får du utförlig presentation av utbildningen och dess obligatoriska moment. Du kan även begära en dokumenterad utbildningsplan med kostnadsförslag av din lärare.

Vi försöker i den mån det går att så snabbt som möjligt ”slutplanera” dig och boka prov. Tänk på att körkortsutbildningen är individuell och att de planeringar som görs kan komma att ändras utefter din utveckling.

Genom att studera teori parallellt med övningskörningen är det lättare att få en helhetsbild av utbildningen.

Teorin består dels av bokpaket med tillhörande studiehäften, samt körkortsfrågor.

Det bästa sättet att på rätt sätt lära sig köra bil är med en utbildad trafikskolelärare. Alla våra lärare har stor erfarenhet, engagemang och kan hjälpa till med en effektiv planering för din körkortsutbildning.

Utbildningen omfattar 16 inlärningsmoment. Antalet lektioner per steg varierar.

Hänsyn tas givetvis till din eventuella tidigare erfarenhet. För mer utförlig information om de moment som den praktiska utbildningen omfattar är du välkommen att kontakta oss.

Riskutbildningen består av två delar.

Del 1 Riskettan, omfattar bl.a. trötthet, droger och alkohol.
Del 2 Risktvåan omfattar hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden som t ex halt väglag. Varpå den även kallas ”halkan”.

Målet med den tvådelade utbildningen är att begränsa antalet olyckor genom ökat säkerhetstänkande och minskat risktagande i trafiken.

Riskutbildningen måste vara genomförd och giltig innan du gör kunskapsprovet och körprovet.

Riskutbildningen är giltig i 5 år.

När du är i slutfasen av din utbildning såväl teoretiskt som praktiskt bokar vi in en utbildningskontroll till dig. Denna utförs av skolans utbildningsledare och är en kvalitetssäkring av utbildningen.

Utbildningskontrollen är som en ”miniuppkörning”, varefter vi utvärderar dina kunskaper och ser till att allt är på banan inför ditt praktiska körprov.

Om du skulle behöva eventuella kompletteringar får du svar på detta efter genomgången utbildningskontroll.

Körkortsprovet är att betrakta som ett prov, bestående av två delar: teoriprov och körprov). Bägge proven bokas samtidigt, men vid olika tillfällen. Både teori- och körprov måste vara godkänt för att du ska få körkort. Klara proven och körkortet är ditt, sen – ut och gläns!

Bra länkar för dig som tänker ta körkort