Ecodriving

EcoDriving är ett utbildningspaket som STR har utarbetat i samarbete med bl a Transportstyrelsen och Energi-myndigheten och innehåller de
senaste rönen om energibesparing och faktorer som påverkar ett ekonomiskt körsätt.

Betydelsen av ekonomisk körning blir viktigare i takt med
att bränslepriserna stiger men även mycket för att påverka dagens klimatförändringar.
Företag med egna bilar kan spara både energi och miljö men framför allt stora belopp genom att lära sin personal ett ekonomiskt körsätt, s k ”EcoDriving”.


Utbildningen omfattar ett individuellt körpass på ca en och 1,5h och ett
gemensamt teoripass på ca 2h. Kombinationen av teori och praktik är
avgörande för resultatet av utbildningen.


Ecodriving

Föraren kör ”som vanligt” en i förväg planerad slinga i en
bil utrustad med färddator tillsammans med en lärare.
Läraren analyserar förarens normala körsätt.
Läraren ger råd och anvisningar, demonstrerar och instruerar.
Föraren övar efter de nya råd och anvisningar han fått.
Föraren kör samma slinga som vid
testkörning ett och tillämpar sina nya kunskaper.
Läraren skriver ut resultatet av körningen samt ger råd till
föraren. Föraren får ett körhäfte samt personliga råd som feedback
på den praktiska körningen.
Utbildningen kompletteras med teori förlagd vid ett senare tillfälle
där man även följer upp bränsleresultatet.
Motivation och uppföljning är mycket viktigt för att uppnå ett bestående långsiktigt resultat.

Kontakta oss för mer information